CITERA

Nástroj je vhodný pro rozvíjení muzikality dětí od 4 let. Pomocí jednoduchých grafických značek doplněných ilustrací je dítě schopno hrát písničky samo. Obtížnost použitých lidových písní i jejich rozsah v této základní verzi vychází z možností dětského hlasu a jeho postupného rozvoje ( g1-e2).

Citerka je vhodným doplňkem Orffova instumentáře, je to jediný melodický nástroj, na který může hrát dítě samo bez učení a přitom se současně doprovázet při zpěvu. Buduje tak svoji přirozenou muzikalitu. V našem hudebním prostředí navazuje na českou tradici hry na citeru, celkově je pokračovatelem východoevropských guslí. Rozvíjí hudební sluch a intonaci už v nejranější období dětského věku. Je vhodná a vyzkoušená také pro děti rodičů bez "hudebního sluchu".

Jedno balení obsahuje : citeru, náhradní strunu, trsátko a ladící klíč.

Způsob hry na citeru: Umístěte list s písní pod struny, trsátkem drnkejte přesně nad každou natištěnou notou směrem zleva doprava. Plné noty drnkejte rychleji, prázdné pomaleji.

Údržba: pokud na citeru nehrajete, uložte ji do jejího obalu. Prach lze odstranit opakovaným vsunutí jemnějšího hadříku pod struny.

Jak naladit nástroj: Ladičku dobře navlékněte na ladící kolík a jemně s ní otáčejte potřebným směrem. ( Výš- utahovat, níž- povolovat). Pro snazší ladění doporučujeme buď přikoupit ladičku chromatického typu, nebo si stáhnout nějaký typ z internetu zdarma do počítače a ladit pomocí ní.

Varování: Stejně jako u ostatních strunných hudebních nástrojů- pokud napnete strunu příliš, může prasknout.

Struny černají - jde o přirozený jev materiálu, kvalitě zvuku to neubírá.

Pod struny vkládejte vždy 1 list, při větším množství může dojít k uvolnění strun.

Cietra je vyrobena ze smrkového, bukového a březového dřeva a lak odpovídá české normě pro prodej hraček CE č. 12 0132 T/NB.

2 999,00 Kč