NEJNEJ DĚTI s.r.o., Jana Zábrany 529, 396 01 Humpolec, IČ: 05382939, DIČ: CZ05382939C 30262, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Čistící a dezinfekční ubrousky-disiCLEAN UNIVERSAL WIPES 70 ks

Neohodnoceno

Čistící a dezinfekční ubrousky

Čistící a dezinfekční ubrousek k okamžitému použití pro dezinfekci ploch, předmětů a povrchů, bez negativních vlivů na jakékoli ošetřované materiály. Je charakteristický silnou baktericidní, fungicidní a virucidní aktivitou. Ubrousky mají výbornou odmašťovací schopnost a po aplikaci zanechávají ochrannou polymerovou vrstvu.

Vhodný zejména pro školy a školky, fitness, wellness, lázeňství, solária, kadeřnictví, kosmetiky ale také v hotelech, restauracích, ubytovnách, kuchyních, koupelnách, kancelářích a oblasti průmyslu, zdravotnictví a veterinární oblasti.

Dostupnost Skladem
Kód: 2898
139 Kč
Čistící a dezinfekční ubrousky-disiCLEAN UNIVERSAL WIPES 70 ks
Neohodnoceno

Použití:

Čistí a dezinfikují všechny plochy a povrchy, které jsou dotykově velmi frekventované, např. židle, stoly, dveřní kliky, madla, zábradlí, cvičící a posilovací stroje, příslušenství v šatnách a na toaletách a další dotykové plochy.

Ubrousek odmastí a vyčistí nečistoty na povrchu a plochách a zároveň vytvoří dezinfekční polymerovou vrstvu, která chrání povrch před mikroorganismy.

Vlastnosti:

Je nehořlavý, není klasifikován jako nebezpečný, nepoškozuje žádné materiály, neobsahuje chlór, alkoholy, líh, aldehydy ani fenoly. Nemá vedlejší účinky.


Účinky:

Virucidní , Baktericidní, Fungicidní


Bezpečnost a první pomoc:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/ obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje Polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: méně než 5-15% neiontové povrchově aktivní látky; méně než 5% amfoterní povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Účinná látka: Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 0,025g/100g

Datum expirace: 24 měsíců od data výroby

Datum výroby, obsah a číslo šarže: uvedeno na obalu

 

Bezpečnostní list ZDE

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: